1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/1/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Hlavní témata FV v roce 2017
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/3/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Návrh na zrušení akce s názvem “ZŠ a MŠ Radlická, objekt Na Pláni 59/3186” a návrh na její náhradu za dvě jiné akce – “MŠ se speciálnimi třídami DUHA Praha 5 – Košíře,Trojdílná 18/1117” a “ZŠ Nepomucká 1/139, odloučené pracoviště Beníškové 1/1258”
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/4/2017 Předkladatel: Slabý Martin, 1. zástupce...
5. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5 za rok 2016
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/5/2017 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/6/2017 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr....
7. Časové milníky přípravy rozpočtu na rok 2018
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/7/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
8. Různé
19/05/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/8/2017 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě