1. Schválení zápisu 21. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu Schválení programu 22. zasedání FV
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/1/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Návrh rozpočtu 2017 za odbory KMČ a KTA
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/2/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Participativní rozpočet
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/3/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Přehled rozpočtových opatření
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/4/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
5. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/5/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
6. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti správní firmy Strabag a.s. na rok 2016
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/6/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
7. Návrh termínů zasedání Finančního výboru v roce 2017
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/7/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
8. Různé
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/8/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě