1. Schválení zápisu 17. zasedání FV, Schválení ověřovatele – pan ing Adamják Schválení programu 18. zasedání FV
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/1/2016 Předkladatel: 0 Schválení zápisu...
2. Úhrada úroků z prodlení za pozdní vrácení kauce GEOSAN SIGMA
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/2/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
3. Návrh rozpočtu 2017 OSP
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/3/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
4. Poradce pro nalezení způsobu zhodnocování finančních prostředků MČ Prahy 5
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/4/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
5. Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/5/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
6. Přehled rozpočtových opatření
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/6/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
7. Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/7/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
8. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/8/2016 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
9. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/9/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
10. Různé
21/10/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/10/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě