1. Schválení zápisu 18. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 19. zasedání FV
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/1/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
2. Plnění úkolů
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/2/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
3. Odpis pohledávek nájemců NP do 100 tis. Kč
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/3/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
4. Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/4/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
5. Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/5/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
6. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství nájemci NP
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/6/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
7. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Austis – Areál Pod Žvahovem pro rok 2015
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/7/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
8. Přehled rozpočtových opatření
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/8/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
9. Různé
26/11/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/9/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě