7. Odpis pohledávky za nájemkyní přístřeší / dožalování

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Odpis pohledávky za nájemcem bytu / dožalování

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

9. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Schválení zápisu 24. zasedání FV, Schválení programu 25. zasedání FV

11/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 12. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 25/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

10. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Rozpočtové provizorium Městské části Praha 5 na rok 2014 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria

11/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 12. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 25/2/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

11. Odpis pohledávek u nájemce bytu nad 100 tis. Kč

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/11/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Různé

11/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 12. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 25/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

12. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/12/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o pronájem jiného obecního bytu

11/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 27/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Program 13. zasedání Komise školské.

09/12/2013
Zasedání konané dne 2. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...

2. Zápis z 11. zasedání Komise školské (výjezdní zasedání ZŠ a MŠ Kořenského).

09/12/2013
Zasedání konané dne 2. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...

3. Zápis z 12. zasedání Komise školské (výjezdní zasedání ZŠ a MŠ Tyršova).

09/12/2013
Zasedání konané dne 2. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...

4. Zápis z mimořádného zasedání Komise školské (Dopravní hřiště při ZŠ Chaplinovo nám.).

09/12/2013
Zasedání konané dne 2. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...

5. Informace z auditu Ochrany osobních údajů na ZŠ a MŠ MČ Praha 5.

09/12/2013
Zasedání konané dne 2. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/5/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...

6. Připomínka k návrhu změny územního plánu (dopis MŠ Peroutkova).

09/12/2013
Zasedání konané dne 2. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/6/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Připomínka...

7. Akreditované testování ZŠ a MŠ Tyršova.

09/12/2013
Zasedání konané dne 2. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/7/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Akreditované...

8. Různé

09/12/2013
Zasedání konané dne 2. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/8/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...

1. Ukončení nájemní smlouvy Ing. Petra Dedka na pozemek parc. č. 289, k.ú. Smíchov, vnitroblok domu v ul. Štefánikova 316/8

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě