3. Úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (1. patro + přízemí) – Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,IČ 26138077, nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

14. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 493, k.ú. Smíchov na adrese Stroupežnického 10, Praha 5

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/14/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

5. Odpis pohledávek za nájemci bytů 1

15/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Ing. Vlasta Váchová,...

6. Různé

15/01/2013
Zasedání konané dne 2. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/6/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Odpis pohledávek za nájemci bytů 2

15/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

7. Různé

15/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Schválení zápisu z XI. zasedání KoD dne 21.11.2012

15/01/2013
Zasedání konané dne 2. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 24. zasedání FV Schválení programu 1. zasedání FV

15/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Schválení programu I. zasedání KoD

15/01/2013
Zasedání konané dne 2. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018

15/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

3. Seznámení členů komise s Jednacím řádem komisí Rady městské části Praha 5

15/01/2013
Zasedání konané dne 2. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Žádost o odpis pohledávek nájemci bytu

15/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Ing. Vlasta Váchová,...

4. Parkování a zklidnění západní části ulice Křížová

15/01/2013
Zasedání konané dne 2. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Odpis pohledávek za vyúčtování služeb z nebytových prostor

15/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Ing. Vlasta Váchová,...

5. Dopravní situace v ulici Bieblova

15/01/2013
Zasedání konané dne 2. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 21. zasedání 2012 ze dne 21.12. 2012

14/01/2013
Zasedání konané dne 11. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

2. Schválení programu 1. zasedání Komise mediální ze dne 11.1. 2013

14/01/2013
Zasedání konané dne 11. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

3. Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti

14/01/2013
Zasedání konané dne 11. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

4. Hodnocení čísla 1/2013 Pětka pro vás

14/01/2013
Zasedání konané dne 11. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

5. Podněty pro číslo 2/2013 Pětka pro vás

14/01/2013
Zasedání konané dne 11. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě