8. Různé

22/01/2013
Zasedání konané dne 21. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/8/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

1. Schválení zápisu 12. zasedání z 21.12. 2012

22/01/2013
Zasedání konané dne 21. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

2. Schválení programu 1. zasedání 21.1. 2013

22/01/2013
Zasedání konané dne 21. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání

22/01/2013
Zasedání konané dne 21. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

4. Žádost o byt – zamítnutí, změna nájemného

22/01/2013
Zasedání konané dne 21. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

5. Mlynářka – Terasy

22/01/2013
Zasedání konané dne 21. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

6. Žádost o odpuštění penále

22/01/2013
Zasedání konané dne 21. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/6/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

4. Uzavření splátkové dohody s nájemcem NP

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

15. Pronájem volného nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 3, k.ú. Smíchov na adrese Štefánikova 61, Praha 5 na základě zveřejněného oznámení záměru

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/15/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

5. Pronájem nebytového prostoru v suterénu nemovitosti č.p. 442, k.ú. Košíře, Plzeňská 211, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ P-5 ze dne 27.11.2012

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

6. Uzavření dohody o narovnání se společností Anděl Studio, s.r.o. v souvislosti s užíváním nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 1188, k.ú. Smíchov na adrese Zborovská 8, Praha 5

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/6/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

7. Žádost obch. firmy VM PUB s.r.o., nájemce NP – restaurace v nemovitosti č.p. 2070, Radlická 112, k.ú. Smíchov, Praha 5 o prodloužení doby nájmu o 5 let + 5 let opce

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/7/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

8. Pronájem NP umístěných v přízemí budovy nám. Kinských 741/6, Praha 5 o celkové výměře 58,11 m2 a dvou parkovacích míst ve dvoře budovy na základě vyvěšeného záměru

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/8/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

9. Žádost společnosti Okrouhlík spol. s r.o., o udělení souhlasu s uzavřením podnájemních smluv a s umístěním sídla společností Neurekom, s.r.o. a Alergologie – MUDr. Štenclová, s.r.o. na adrese Na Hřebenkách 2765/3, Praha 5

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/9/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

10. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2012

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/10/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

11. Záměr pronájmu nemovitosti č.p. 281, Hlubočepská 31a, k.ú. Hlubočepy, Praha 5

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/11/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

1. Odpis pohledávek z pronájmu nebytových prostor

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

12. POZEMEK parc. č. 1236/1, k.ú. Jinonice – záměr pronájmu firmě Europlakát, s.r.o. pro provozování reklamního zařízení

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/12/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

2. Odpis pohledávek z nebytových prostor / dožalování

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

13. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 386/1, 387/1, 401/1, 401/2, 402, 406/1, 406/2, 406/3, 410/1, 411 v k.ú. Motol o výměře 264.652 m2 a pozemků parc. č. 408/1, 408/2, 416/4 k.ú. Motol o výměře 94.852m2, celkem 359.504m2 občanskému sdružení Golf club Praha

21/01/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/13/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě