1. Schválení programu 2. zasedání Mediální komise 25.1. 2013

05/02/2013
Zasedání konané dne 25. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

1. Schválení zápisu 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

31/01/2013
Zasedání konané dne 16. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení programu 1. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

31/01/2013
Zasedání konané dne 16. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Účast na konferenci “EUROPEAN CULTURAL HERITAGE PRESERVATION NETWORK OF TWINNED TOWNS” v Harkány, Maďarská republika – ve dnech 25. – 27. 2013

31/01/2013
Zasedání konané dne 16. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Iniciativa maďarského partnerského města Újbuda – grant pro výměnu seniorů

31/01/2013
Zasedání konané dne 16. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Různé – Projekt výstav partnerských měst dle materiálu RMČ 45/1710/2012

31/01/2013
Zasedání konané dne 16. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., člen zastupitelstva...

4. Žádost o pronájem bytu ze sociálních důvodů

30/01/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Informace odboru bytů a privatizace

30/01/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/5/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

6. Informace o vyhlášení výběrového řízení na udělení grantů

30/01/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/6/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

7. Ostatní záležitosti

30/01/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/7/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 1. zasedání FV Schválení programu 2. zasedání FV

30/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

30/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (1. patro + přízemí) – Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,IČ 26138077, nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5

30/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

4. Různé

30/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Informace odboru bytů a privatizace o přijetí nabídek bytů

30/01/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Informace odboru bytů a privatizace o odmítnutých nabídkách bytů

30/01/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Návrh na pronájem uvolněného bytu

30/01/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Schválení programu mimořádného zasedání Komise sociální a zdravotní

29/01/2013
Zasedání konané dne 16. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Představení projektu Etincelle, o.s.

29/01/2013
Zasedání konané dne 16. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

7. Prodej bytové jednotky 3+1 – přiznání slevy

22/01/2013
Zasedání konané dne 21. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/7/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě