7. Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru na adrese Štefánikova 3/61, Praha 5 z důvodu uzavření Smlouvy o prodeji podniku

22/02/2013
Zasedání konané dne 12. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/7/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

1. Schválení zápisu 2. zasedání FV Schválení programu 3. zasedání FV

22/02/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

10. Žádosti o vrácení jistoty

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Změna adresy

19/02/2013
Zasedání konané dne 18. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

5. Družstvo Mikšovského – stížnost

19/02/2013
Zasedání konané dne 18. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/5/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

1. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Ochrana dítěte

19/02/2013
Zasedání konané dne 18. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/6/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

2. Žádost o poskytnutí příspěvku na nájemné

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Problémy v domě Svornosti 1, Praha 5

19/02/2013
Zasedání konané dne 18. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/7/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

3. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Legitimace postiženého

19/02/2013
Zasedání konané dne 18. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/8/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

4. Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádosti o zrušení usnesení RMČ týkajících se podání výpovědí z nájmu bytu

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádost o slevu z nájemného

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Schválení zápisu 1. zasedání

19/02/2013
Zasedání konané dne 18. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

8. Zvýšení nájemného

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Schválení programu 2. zasedání Komise pro styk s veřejností a ombudsman dne 18.2. 2013

19/02/2013
Zasedání konané dne 18. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

9. Informace o výsledku nabídkového řízení na pronájem 9 obecních bytů

19/02/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání Komise styku s veřejností a ombudsman

19/02/2013
Zasedání konané dne 18. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě