5. Návrh rozpočtu odboru KAR na rok 2013

25/02/2013
Zasedání konané dne 10. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Změna ÚPn CVZ č. Z 2765/00, doplnění podkladů

25/02/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. Připomínky ke změnám ÚPn CVZ IV

25/02/2013
Zasedání konané dne 10. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 3. zasedání

25/02/2013
Zasedání konané dne 22. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/1/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

5. 6. Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

25/02/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. Koordinace investorských aktivit v lokalitě Barrandov

25/02/2013
Zasedání konané dne 10. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 4. zasedání MK

25/02/2013
Zasedání konané dne 22. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

6. 9. Podbělohorská č.p. 1434, změna využití stavby

25/02/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

8. Podněty na změnu ÚPn

25/02/2013
Zasedání konané dne 10. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/8/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Plán čísla Pětka pro vás 3/2013

25/02/2013
Zasedání konané dne 22. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/3/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

7. 10. Různé

25/02/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Uzavření splátkové dohody s nájemcem NP

22/02/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 1188, k.ú. Smíchov na adrese Zborovská 8, Praha 5

22/02/2013
Zasedání konané dne 12. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

3. Žádost budoucího nájemce nebytového prostoru Štefánikova 259/51, Praha 5 o uzavření řádné nájemní smlouvy, prominutí poměrné části předpisu včetně smluvní pokuty a o vzájemný zápočet pohledávek

22/02/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Záměr pronájmu volných nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 782, k.ú. Smíchov, Arbesovo náměstí 13, Praha 5

22/02/2013
Zasedání konané dne 12. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

4. Různé

22/02/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru Lidická 291/40, Praha 5 – nájemce Martin Stibor

22/02/2013
Zasedání konané dne 12. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

4. Uznání nákladů vynaložených obch. firmou Vinař spol. s r.o. na zhodnocení NP Hlubočepská 33/2, Praha 5 + vypořádání vzájemných pohledávek na zákl. Dohody o narovnání a návrh obch. firmy Zlatý had, s.r.o. na uzavření nové nájemní smlouvy

22/02/2013
Zasedání konané dne 12. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

5. Smlouva o nájmu pozemků parc. č. 1531/9 a 1531/19, k.ú. Košíře – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastník a MČ-5 jako nájemce

22/02/2013
Zasedání konané dne 12. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/5/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

6. Záměr pronájmu POZEMKU parc. č. 5043/5, k.ú. Smíchov firmě WINE FOOD MARKET, s.r.o.

22/02/2013
Zasedání konané dne 12. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/6/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě