5. BD Na Vysoké, studie

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Program 19. KUR

13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/4/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. Pechlátova č.p.96/19 – výjimečně přípustné využití části stavby v území OB pro malé ubytovací zařízení

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. “Bellevue residence Grafická”, žádost o změnu stanoviska k umístění stavby

13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. Discgolf Ladronka

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. Radlická radiála – MÚK Řeporyjská

13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

8. Podněty na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚPn)

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/8/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. Aktualizace č. 1 ZUR HMP

13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

9. Různé

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/9/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Barrandov Kaskády VI, VII, IX, DUR

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Žádosti o slevu z nájmu bytu

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o souhlas s přihlášením další osoby do bytu

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy, žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a žádost o prodloužení smlouvy o poskytnutí přístřeší

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o změnu jména nájemce a zároveň o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Opětovné prominutí poplatku z prodlení ze splátkových dohod

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádost o prominutí nákladů řízení

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Informace o exekucích na vyklizení bytů za rok 2013

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytů

09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Schválení zápisu z 9. KŽP

08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě