5. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2013

09/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/5/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

5. TVP5

09/10/2013
Zasedání konané dne 6. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 14/5/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva TVP5...

2. Schválení programu 16. zasedání ze dne 27.9. 2013

09/10/2013
Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

6. Různé

09/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

6. Různé

09/10/2013
Zasedání konané dne 6. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 14/6/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Různé...

3. Plán čísla Pětka pro vás 10/2013 a Zákon o periodickém tisku v rámci samospráv

09/10/2013
Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/3/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Plán...

4. Podněty pro Komisi mediální

09/10/2013
Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/4/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...

5. A. Politikum, anketa B. Dopřesnění formy říjnového čísla vzhledem k volbám

09/10/2013
Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/5/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva A....

6. TVP5

09/10/2013
Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/6/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva TVP5...

1. Různé

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení zápisu 9. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Schválení programu 10. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy z oddělení podpory a řízení projektů OSS

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Informace o návštěvě Újbudy na turnaji v malé kopané

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Informace o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

7. Aktivity Partnerství v období 2014-2020

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

8. Rozšíření partnerství, vyplnění formuláře, příprava materiálu do RMČ

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

9. Témata aktivity zahraniční spolupráce MČ Praha 5 v příštím roce, resp. v příštím programovém období

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/9/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

10. Stanovení termínů komise do konce roku 2013

03/10/2013
Zasedání konané dne 9. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/10/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

11. Úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu Pod radnicí 152/3, Praha 5, souvisejících s vybudováním výdejny a jídelny v 1. NP – Pro rodinu o.p.s., IČ 28414756, nájemce objektu

02/10/2013
Zasedání konané dne 17. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 14/11/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě