3. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádost o prominutí úroku z prodlení

24/10/2013
Zasedání konané dne 31. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 25/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o pronájem bytu výměnou za byt stávající

24/10/2013
Zasedání konané dne 31. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 25/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádost o stanovisko

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Schválení zápisu 20. zasedání FV, Schválení programu 21. zasedání FV

22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Žádost o prominutí dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a. s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k. ú. Smíchov

22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/2/2013 Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce...

3. Návrh investičního programu MČ Praha 5 na rok 2014 a návrh na zařazení nákladů na předprojektovou a projektovou přípravu navržených investičních akcí do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013

22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/3/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

4. Přehled rozpočtových opatření

22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/4/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

5. Převod výsledku hospodaření minulých období hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5

22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/5/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

6. Žádost MUDr. Stanislavy Kubšové o prodloužení práva opce na 10 let v NS na NP Plzeňská 125/951, Praha 5

16/10/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/6/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Žádost o prominutí příslušenství nájemci NP

16/10/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Pronájem části objektu Štefánikova 68/12, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, k.ú. Smíchov, společnosti PORT GASTRO s.r.o., IČ 01855115, na základě vyvěšeného záměru

16/10/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy firmy RENGL s.r.o. – vyjmutí části pozemků

16/10/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Uzavření nájemní smlouvy za podíl MČ Praha 5 na NP Plzeňská 92/195, k. ú. Košíře, Praha 5

16/10/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Návrh na podání výpovědí z nájmů nebytových prostor, Janáčkovo nábřeží 47/475 – Výtvarný spolek Hruška, 138. skautský oddíl, o.s.

16/10/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/5/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 17. zasedání MKM

14/10/2013
Zasedání konané dne 11. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

3. Hodnocení čísla 10/20113

14/10/2013
Zasedání konané dne 11. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/3/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Hodnocení...

4. Podněty pro příští číslo

14/10/2013
Zasedání konané dne 11. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/4/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě