4. Návrhy na pronájem 5 uvolněných bytů

07/11/2013
Zasedání konané dne 14. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Schválení programu 4. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5

07/11/2013
Zasedání konané dne 11. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/3/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

5. Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy

07/11/2013
Zasedání konané dne 14. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Informace k přípravě Akčních plánů k “Protidrogové kriminalitě a Prevenci kriminality pro rok 2014”

07/11/2013
Zasedání konané dne 11. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/4/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

6. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu

07/11/2013
Zasedání konané dne 14. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Informace z místního šetření rizikových lokalit MČ Praha 5 ze dne 29.08.2013

07/11/2013
Zasedání konané dne 11. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/5/2013 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty...

7. Žádost o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu

07/11/2013
Zasedání konané dne 14. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Podněty zastupitelů MČ Praha 5

07/11/2013
Zasedání konané dne 11. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/6/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

1. Schválení zápisu 21. zasedání FV, Schválení programu 22. zasedání FV

05/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

05/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Schválení zápisu z 11. zasedání KoD

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/1/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Žádost o uzavření splátkové dohody

05/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Schválení programu 12. zasedání KoD

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/2/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Rozpočtové opatření – poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 5 – odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení obdrženého za 1. čtvrtletí 2013

05/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/4/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

3. Dopravní vyýchova – dopravní hřiště při ZŠ a MŠ Barrandov

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/3/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Přehled rozpočtových opatření

05/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/5/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

4. Problematika přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/4/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

05/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 30. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

5. Zastávka tramvaje Radlická

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/5/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Dopravní situace v ul. Výhledová

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/6/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě