1. Informace JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ P5

17/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro podporu sportovních činností v roce 2013.

17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Prezentace Martina Hájka – projekt “Cvičení pro seniory”

17/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Ostatní – zhodnocení činnosti sociální a zdravotní komise v roce 2013 a náměty pro činnost v roce 2014

17/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Program 2.zasedání Komise sportu

17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Schválení programu 15. zasedání KoD

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/2/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Komunikace Na pomezí

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/3/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Změny PID ve vedení Pražské integrované dopravy – materiál ROPID

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/4/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/5/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Různé

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/6/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

15/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 14/1/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 13. řádného a 14. mimořádného zasedání KoD

15/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/1/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. ZÚR aktualizace č. 1

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/2/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Zápis z 14. KUR

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Zápis z 17. KUR

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/2/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Různé

13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Program 18. KUR

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/3/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Barrandov Kaskády VI, VII, IX, DUR

13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/2/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Podnět na změnu ÚPn P 017/NA POMEZÍ

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/4/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Zápis z 18. KUR

13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/3/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě