7. Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2013/2014
04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/7/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Stanovení...
6. Různé
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/6/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...
2. Schválení programu 20. zasedání
04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...
4. Informace o stavu staveb nových tříd MŠ.
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...
3. Informace o průběhu realizace zvyšování kapacit v mateřských školách.
04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...
8. Různé
04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/8/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...
1. Program 6. zasedání Komise školské.
04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...
3. Otevřenost časopisu Pětka pro vás
04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/3/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Otevřenost...
5. Informace o výstupech z výjezdních zasedání sportovní komise (spolupráce se ZŠ a MŠ).
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/5/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...
4. Informace o smlouvách mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi a centrálním zadavatelem – MČ Praha 5 o centralizovaném zadávání.
04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...
1. Program 2. zasedání školské komise.
04/12/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...
2. Zápis z 5. zasedání Komise školské.
04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...
4. Plán Pětky pro vás
04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/4/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Plán...
6. Různé
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/6/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...
5. Porovnání nabídek firem poskytujících školní stravování podle nejnovějších výživových norem.
04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Porovnání...
2. Audit školství.
04/12/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Audit...
3. Informace o konkurzech na ředitele v roce 2013.
04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...
5. Podněty do následujícího čísla
04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/5/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...
1. Program 9. zasedání Komise školské.
04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 8. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...
6. Různé
04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/6/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě