7. Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2013/2014

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/7/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Stanovení...

6. Různé

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/6/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...

2. Schválení programu 20. zasedání

04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/2/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

4. Informace o stavu staveb nových tříd MŠ.

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...

3. Informace o průběhu realizace zvyšování kapacit v mateřských školách.

04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...

8. Různé

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/8/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...

1. Program 6. zasedání Komise školské.

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...

3. Otevřenost časopisu Pětka pro vás

04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/3/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Otevřenost...

5. Informace o výstupech z výjezdních zasedání sportovní komise (spolupráce se ZŠ a MŠ).

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/5/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...

4. Informace o smlouvách mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi a centrálním zadavatelem – MČ Praha 5 o centralizovaném zadávání.

04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...

1. Program 2. zasedání školské komise.

04/12/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...

2. Zápis z 5. zasedání Komise školské.

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...

4. Plán Pětky pro vás

04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/4/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Plán...

6. Různé

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/6/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...

5. Porovnání nabídek firem poskytujících školní stravování podle nejnovějších výživových norem.

04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Porovnání...

2. Audit školství.

04/12/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Audit...

3. Informace o konkurzech na ředitele v roce 2013.

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Informace...

5. Podněty do následujícího čísla

04/12/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/5/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...

1. Program 9. zasedání Komise školské.

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 8. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...

6. Různé

04/12/2013
Zasedání konané dne 8. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/6/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě