1. Schválení zápisu 20. zasedání FV, Schválení programu 21. zasedání FV
22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
2. Žádost o prominutí dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a. s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k. ú. Smíchov
22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/2/2013 Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce...
3. Návrh investičního programu MČ Praha 5 na rok 2014 a návrh na zařazení nákladů na předprojektovou a projektovou přípravu navržených investičních akcí do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013
22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/3/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...
4. Přehled rozpočtových opatření
22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/4/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...
5. Převod výsledku hospodaření minulých období hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5
22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/5/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...
6. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014
22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě