1. Schválení zápisu 11. zasedání FV, Schválení programu 12. zasedání FV

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

12. Úprava rozpočtu (finančního plánu) příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 s účinností od 1.7.2013

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/12/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

2. Odpis pohledávky z nájmu bytu / dožalování 1

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

13. Přehled rozpočtových opatření

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/13/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

3. Odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor / dožalování 1

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

14. Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu v souvisloti s odstraňováním následků dlouhotrvajících dešťů a povodně

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/14/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

4. Odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor / dožalování 2

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

5. Žádost o uzavření splátkové dohody

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

6. Žádost o prominuti poplatků z prodlení

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

7. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – základní školy zřizované MČ Praha 5 – navýšení

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/7/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

8. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – základní školy zřizované MČ Praha 5 – snížení

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/8/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

9. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/9/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

10. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřské školy zřizované MČ Praha 5

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/10/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

11. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/11/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě