1. Schválení zápisu 11. zasedání FV, Schválení programu 12. zasedání FV
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
12. Úprava rozpočtu (finančního plánu) příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 s účinností od 1.7.2013
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/12/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...
2. Odpis pohledávky z nájmu bytu / dožalování 1
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
13. Přehled rozpočtových opatření
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/13/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...
3. Odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor / dožalování 1
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
14. Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu v souvisloti s odstraňováním následků dlouhotrvajících dešťů a povodně
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/14/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...
4. Odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor / dožalování 2
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
5. Žádost o uzavření splátkové dohody
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
6. Žádost o prominuti poplatků z prodlení
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...
7. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – základní školy zřizované MČ Praha 5 – navýšení
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/7/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...
8. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – základní školy zřizované MČ Praha 5 – snížení
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/8/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...
9. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/9/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...
10. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřské školy zřizované MČ Praha 5
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/10/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...
11. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013
19/06/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/11/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě