Program 13. zasedání Finančního výboru

30/08/2018

Zpráva z činnosti FV za II. pololetí 2017

15/08/2018

Zpráva z činnosti FV za I. pololetí 2017

15/08/2018

Zpráva z činnosti FV za II. pololetí 2016

15/08/2018

Zpráva z činnosti FV za I. pololetí 2016

15/08/2018

1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení zápisu 8. a 10. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/1/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

2. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/2/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

3. Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2017 – převod do fondu rezerv

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/3/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

4. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 5 za rok 2017

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/4/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

1. Schválení programu 12. zasedání FV Schválení zápisu 11. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 12. zasedání FV

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/1/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

5. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2018

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/5/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

2. Přehled rozpočtových opatření

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/2/2018 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...

6. Různé

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné číslo usnesení 11/6/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

3. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/3/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

4. Žádost o prominutí příslušenství nájemci pozemků nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/4/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

5. Žádost o prominutí příslušenství bývalé nájemkyni bytu nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/5/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

6. Žádost o prominutí příslušenství

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/6/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

7. Různé

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné číslo usnesení 12/7/2018 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...

Program 12. zasedání Finančního výboru

21/06/2018

Program 11. zasedání Finančního výboru

28/05/2018
Pro otevření klikněte na přílohu…

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě