1. Schválení zápisu z 32. zasedání
05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/1/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
2. Schválení ověřovatele 33. zasedání
05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/2/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
3. Schválení programu 33. zasedání
05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/3/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
4. Zhodnocení a diskuze nad prosincovým vydáním časopisu Pětka a obsahem webového portálu ipetka.cz
05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/4/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
5. Návrh line-upu lednového vydání Pětky – představí Ing. Jitka Drmolová
05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/5/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
6. Inzerce časopisu Pětka – stav po projednání na zasedání Rady MČ P5 – představí Ing. Jitka Drmolová
05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/6/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
7. Schválení termínů pro zasedání RR na leden až červen 2018
05/12/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 33/7/2017 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě