2. Schválení zápisu 15. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/2/2016 Předkladatel: Hamanová...

6. Podněty na změnu ÚPn týkající se území MČ Praha 5

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/6/2016 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 16. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/3/2016 Předkladatel: Hamanová...

7. Návrh Celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/7/2016 Předkladatel: Hamanová...

4. Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/4/2016 Předkladatel: Hamanová...

8. Viladům Na Farkáně – C

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/8/2016 Předkladatel: Hamanová...

5. Rezidence Nad Mlynářkou

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/5/2016 Předkladatel: Hamanová...

9. Rodinný dům č.p. 832 Barrandov, studie

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/9/2016 Předkladatel: Hamanová...

6. Za Zámečkem – řadové RD

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/6/2016 Předkladatel: Hamanová...

11. Různé, diskuze

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/11/2016 Předkladatel: Hamanová...

7. Na Pláni, prezentace vítězného návrhu projektové soutěže

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/7/2016 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 15. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/1/2016 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 14. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/2/2016 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 15. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/3/2016 Předkladatel: Hamanová...

4. Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/4/2016 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 16. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/1/2016 Předkladatel: Hamanová...

5. “Obytné domy Werichova”, Praha 5, Barrandov

31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/5/2016 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 9. zasedání

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Volba ověřovatele zápisu

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu z 8. zasedání

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě