1. Schválení zápisu z 11. zasedání
12/05/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/1/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
2. Schválení ověřovatele zápisu z 12. zasedání
12/05/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
3. Schválení programu 12. zasedání
12/05/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/3/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
4. Schválení místopředsedy RR
12/05/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/4/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
5. Návrh statutu ke konzultaci
12/05/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/5/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
6. Prezentace předsedkyně komise k novému fungování RR
12/05/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/6/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
7. Line-up červnového čísla Pětka pro vás
12/05/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/7/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...
8. Různé
12/05/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 5. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/8/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě