1. Schválení zápisu ze 17. zasedání MEK (RR)
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/1/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
2. Schválení ověřovatele zápisu 1. zasedání MEK
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/2/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení upraveného programu 1. zasedání MEK
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/3/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
4. Informace ke změnám složení MEK
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/4/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
5. Spolupráce MEK s FAMU a Barrandov Studio a.s.
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/5/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
6. Fotobanka – nová online aplikace na intranetu
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/6/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
7. Stanovení nových termínů zasedání MEK pro 1. pololetí 2016
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/7/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
8. Názory na vydání Pětky pro vás 11/2015
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/8/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
9. Podněty k obsahu dvojčísla Pětky pro vás (prosinec a leden) + otázka do Politika
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/9/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
10. Různé
17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/10/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě