1. Schválení zápisu z 10. zasedání MEK
25/04/2016
Zasedání konané dne 15. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/1/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
2. Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání MEK
25/04/2016
Zasedání konané dne 15. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/2/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení programu 11. zasedání MEK
25/04/2016
Zasedání konané dne 15. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/3/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
4. Kontrola usnesení ze zasedání 1-10.
25/04/2016
Zasedání konané dne 15. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/4/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
5. Jak správně postupovat při pořizování a využívání hudebních děl. Vztah MČ Praha 5 s OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.)
25/04/2016
Zasedání konané dne 15. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/5/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
6. Digitální podpora tištěného média Pětka pro vás – ipetka.cz
25/04/2016
Zasedání konané dne 15. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/6/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
7. Různé
25/04/2016
Zasedání konané dne 15. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/7/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
5. Shrnutí mediálních výstupů za měsíc únor
12/04/2016
Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/5/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
6. Informace o úpravách stávajícího webu praha5.cz a situace ohledně dalších webových stránek
12/04/2016
Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/6/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
7. Využívání komunikačního mixu v krizových situacích a u informací s krátkou validitou a vysokou potřebou flexibility
12/04/2016
Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/7/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
1. Schválení zápisu z 8. zasedání MEK
12/04/2016
Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/1/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
2. Schválení ověřovatele zápisu z 10. zasedání MEK
12/04/2016
Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/2/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení programu 10. zasedání MEK
12/04/2016
Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/3/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
4. Kontrola usnesení ze zasedání 1-8.
12/04/2016
Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/4/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
8. Komunikace s občanem při vstupu do radnice na Štefánikově 13-15
21/03/2016
Zasedání konané dne 19. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/8/2016 Předkladatel: Petr Hnyk, radní MČ Praha...
9. Propagační předměty ke zvýšení bezpečnosti chodců.
21/03/2016
Zasedání konané dne 19. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/9/2016 Předkladatel: Hnyk Petr, radní MČ P5 a člen...
10. Různé
21/03/2016
Zasedání konané dne 19. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/10/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
1. Schválení zápisu ze 7. zasedání MEK
21/03/2016
Zasedání konané dne 19. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
2. Schválení ověřovatele zápisu z 8. zasedání MEK
21/03/2016
Zasedání konané dne 19. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
3. Schválení programu 8. zasedání MEK
21/03/2016
Zasedání konané dne 19. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě