8. 8)Informace k zadání změn ÚP 4. vlny
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/8/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
6. informace k budově K Dalejím 6 – Prokopské údolí č.p. 748/6
27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
9. 9)Na následné KŽP bude projednán bod (Ing. Vithy) o budově K Dalejím 6.
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/9/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
7. informace k zadání změn ÚP 4. vlny
27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
8. Příští termín KŽP
27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
1. 1) Předseda KŽP informoval, že rada 12.12.2012 jmenovala odpovědným radním za oblast ŽP zástupce starosty Jaroslava Nedvěda. Všichni členové komise ŽP mají plné hlasovací právo viz. usnesení rady MČ Prahy 5 č. 33/1392/2012 ze dne 12.12.2012.
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. 2)Schválení programu 1. KŽP
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. 3)Schválení zápisu z 10. KŽP 10.12.2012
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení zápisu z 1. KŽP
27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
4. 4) Navržení a schválení termínů jednání na 1. pol. 2013
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení programu 2. KŽP
27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
5. 5)Krátké info k tiskárně Europrint
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě