1. Schválení zápisu z 4. KŽP
18/09/2013
Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Změna územního plánu v přírodním parku Košíře – Motol pro pronájem pozemku pro Golf klub Motol
19/04/2013
Zasedání konané dne 8. 4. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 4/7/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
1. Zápis z 3. zasedání KŽP
19/04/2013
Zasedání konané dne 8. 4. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 4/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Program 4. zasedání KŽP
19/04/2013
Zasedání konané dne 8. 4. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 4/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Informace o zadání Metropolitního plánu
19/04/2013
Zasedání konané dne 8. 4. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 4/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Řešení stížnosti na tiskárnu Europrint – OS zdravá pětka
19/04/2013
Zasedání konané dne 8. 4. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 4/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Viladomy Na Farkáně – Fa Central Group – stížnost Ing. Formánka – nesouhlas s kácením na pozemku 1484/82
19/04/2013
Zasedání konané dne 8. 4. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 4/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Viladomy Na Pláni – firma GEOSAN
19/04/2013
Zasedání konané dne 8. 4. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 4/6/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení zápisu z 1. a 2. KŽP
17/04/2013
Zasedání konané dne 6. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení programu 3. KŽP
17/04/2013
Zasedání konané dne 6. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
3. Informace k situace Tiskárny E-print(Europrint)
17/04/2013
Zasedání konané dne 6. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
4. Granty 2013
17/04/2013
Zasedání konané dne 6. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
5. Příští termíny KŽP do konce I. pololetí
17/04/2013
Zasedání konané dne 6. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
6. Odešli 2 členové KŽP – komise je od 15:20 neusnášení schopná
17/04/2013
Zasedání konané dne 6. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
7. Různé
17/04/2013
Zasedání konané dne 6. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
3. Informace k situaci Viladomy na Farkáně
27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
6. 6)Stížnost na stavební situaci v oblasti Na Farkáně.
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/6/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Informace k situaci Viladomy Na Pláni
27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
7. 7)Stížnost proti kácení v ulici Od Vysoké na pozemcích parc. č. 1484/81 a 1484/82 Praha 5 (Farkáň)
27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/7/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Informace k situaci Tiskárna E-print(Europrint) – Epremo Trading
27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě