3. Zásady územního rozvoje – aktualizace č. 1
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
6. Park Vidoule
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/6/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Návrh termínů na 1. pololetí 2014
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
7. Revitalizace zahrádkových osad na P5
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/7/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
5. Zájem partnerských měst, aby MČ P5 zařadila do programu plánovaného setkání na jaře 2014 konferenci na téma “Životní prostředí”
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
8. Petice k projektu Trilobit developera JRD na brownfield u Hlubočep
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/8/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
3. Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na P5 – květníky
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
4. Zahrádkářská kolonie Mrázovka – ekologický dům – www.zemelodka. cz
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení zápisu z 8. KŽP
14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení programu 9. KŽP
14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Informace o situaci Ligy na ochranu zvířat v Jinonicích – Paní Přibylová
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
3. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol
14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidouli)
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
4. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidouli)
14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
8. VKP Spiritka – Rozhodnutí č. S-MHMP-0843417/2010/OZP-V-650/R-140/2013/Čř
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
5. Petice proti zavážce lomu Požáry II. odpadem
14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/5/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
9. Různé
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/9/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
6. Různé
14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/6/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
10. Členové KŽP navrhli konání komise od 15:00 hod. Další zasedání komise proběhne 14.10.2013 od 15:00 hod.
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/10/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě