10. Přírodní park Košíře – Motol (Vidoule) – stížnost proti prodeji
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/10/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
11. Různé
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/11/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
1. Dne 17.12.2013 byl Radou odvolán na vlastní žádost pan Mgr. Jan Hlaváček a jmenována jako řádná členka KŽP paní Mgr. Radka Havlinová.
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. KŽP schvaluje přítomnost na jednání paní RNDr. Marcely Stárkové z Platformy www.zapet.cz.
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Schválení zápisu z 10. KŽP 2013
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Schválení zápisu z 11. KŽP 2013
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Schválení programu 1. KŽP 2014
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Návrh a schválení termínů konání KŽP na 1. pol. 2014
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Vyhlášení grantů na rok 2014
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
9. Různé
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/9/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Různé
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
10. Příští zasedání 11. KŽP se uskuteční 9.12.2013 od 16:00 v místnosti č. 329, nám. 14. října.
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/10/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
8. Příští zasedání KŽP se uskuteční dne 6.1.2014 od 16:00, v místnosti č. 330, nám. 14. října
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
1. Dne 5.11.2013 byla Radou MČ Prahy 5 jmenována do Komise životního prostředí Mgr. L. Vávrová Ph.D. a odvolán na vlastní žádost Mgr. V. Najmon.
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu z 9. KŽP
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Schválení programu 10. KŽP
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení zápisu z 10. zasedání KŽP
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
4. Infomace z jednání s ČIŽP ohledně tiskárny Europrint Motol
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Program 11. KŽP
08/01/2014
Zasedání konané dne 9. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
5. Výstavba viladomů Na Pláni
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě