1. Do KŽP byla dne 25.6.2013 usnesením č. 30/1075/201 jmenována jako řádná členka paní Jana Mrázková.

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 8. KŽP

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

3. Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na P5 – květníky

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

4. Zahrádkářská kolonie Mrázovka – ekologický dům – www.zemelodka. cz

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

6. Informace o situaci Ligy na ochranu zvířat v Jinonicích – Paní Přibylová

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

7. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidouli)

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

8. VKP Spiritka – Rozhodnutí č. S-MHMP-0843417/2010/OZP-V-650/R-140/2013/Čř

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

9. Různé

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/9/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

10. Členové KŽP navrhli konání komise od 15:00 hod. Další zasedání komise proběhne 14.10.2013 od 15:00 hod.

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/10/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

2. 2) Schválení programu 8. zasedání KTOVS

02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/2/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 2)...

3. 3) Internetový portál

02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 3)...

4. 4) Náměty srpnové ankety

02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 4)...

5. 5) Různé

02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 5)...

1. 1) Kontrola zápisu 7. zasedání KTOVS

02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/1/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 1)...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě