1. Do KŽP byla dne 25.6.2013 usnesením č. 30/1075/201 jmenována jako řádná členka paní Jana Mrázková.
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení programu 8. KŽP
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
3. Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na P5 – květníky
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
4. Zahrádkářská kolonie Mrázovka – ekologický dům – www.zemelodka. cz
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
6. Informace o situaci Ligy na ochranu zvířat v Jinonicích – Paní Přibylová
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
7. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidouli)
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
8. VKP Spiritka – Rozhodnutí č. S-MHMP-0843417/2010/OZP-V-650/R-140/2013/Čř
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
9. Různé
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/9/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
10. Členové KŽP navrhli konání komise od 15:00 hod. Další zasedání komise proběhne 14.10.2013 od 15:00 hod.
14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/10/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
2. 2) Schválení programu 8. zasedání KTOVS
02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/2/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 2)...
3. 3) Internetový portál
02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 3)...
4. 4) Náměty srpnové ankety
02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 4)...
5. 5) Různé
02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 5)...
1. 1) Kontrola zápisu 7. zasedání KTOVS
02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/1/2013 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 1)...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě