1. Schválení programu 7. KŽP
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
12. Schválení zápisu zasedání 7. KŽP
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/12/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu ze 4. – 5. KŽP
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Granty 2012
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Granty 2013
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Informace k záchranné stanici MHMP v Jinonicích
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/6/2013 Předkladatel: Ing. Jiří Vitha Informace k záchranné...
7. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidoule)
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/7/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
8. Nominace zástupce za KŽP do poradní skupiny pro cyklistiku na P5
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/8/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
9. Pozice KŽP k návrhu HMP zmenšit území Významného krajinného prvku Spiritka
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/9/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
10. Pozice KŽP k situaci zástavby parku Na pláni
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/10/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
11. Další zasedání komise proběhne 23.9.2013.
18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/11/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě