1. Schválení programu 7. KŽP

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

12. Schválení zápisu zasedání 7. KŽP

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/12/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu ze 4. – 5. KŽP

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

3. Granty 2012

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

4. Granty 2013

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

6. Informace k záchranné stanici MHMP v Jinonicích

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/6/2013 Předkladatel: Ing. Jiří Vitha Informace k záchranné...

7. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidoule)

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/7/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

8. Nominace zástupce za KŽP do poradní skupiny pro cyklistiku na P5

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/8/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

9. Pozice KŽP k návrhu HMP zmenšit území Významného krajinného prvku Spiritka

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/9/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...

10. Pozice KŽP k situaci zástavby parku Na pláni

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/10/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

11. Další zasedání komise proběhne 23.9.2013.

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/11/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě