1. Program 1. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...

2. Nová verze auditu a čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Nová...

3. Stanovisko k záměru na plošné snížení výdajů na energie ve školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Stanovisko...

4. Kritéria hodnocení ředitelů mateřských a základních škol

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Kritéria...

1. Zápis z 9. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...

2. Změna neinvestičního příspěvku pro rok 2012 – snížení pro ZŠ Podbělohorská, navýšení pro FZŠ Drtinova, ZŠ Kořenského, ZŠ Weberova, MŠ Lohniského 851, MŠ Trojdílná.

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Změna...

1. 1) Předseda KŽP informoval, že rada 12.12.2012 jmenovala odpovědným radním za oblast ŽP zástupce starosty Jaroslava Nedvěda. Všichni členové komise ŽP mají plné hlasovací právo viz. usnesení rady MČ Prahy 5 č. 33/1392/2012 ze dne 12.12.2012.

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

2. 2)Schválení programu 1. KŽP

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

3. 3)Schválení zápisu z 10. KŽP 10.12.2012

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

4. 4) Navržení a schválení termínů jednání na 1. pol. 2013

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

5. 5)Krátké info k tiskárně Europrint

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

6. 6)Stížnost na stavební situaci v oblasti Na Farkáně.

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/6/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

7. 7)Stížnost proti kácení v ulici Od Vysoké na pozemcích parc. č. 1484/81 a 1484/82 Praha 5 (Farkáň)

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/7/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

8. 8)Informace k zadání změn ÚP 4. vlny

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/8/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...

9. 9)Na následné KŽP bude projednán bod (Ing. Vithy) o budově K Dalejím 6.

27/03/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/9/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě