1. ajlsd

25/06/2014
Zasedání konané dne 31. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Představení projektu

25/06/2014
Zasedání konané dne 31. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 25. zasedání FV, Schválení programu 26. zasedání FV

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/3/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

4. Převod finančních prostředků z rezervy do fondu rezerv a rozvoje

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/4/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

5. Přehled rozpočtových opatřeních

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/5/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/6/2013 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

7. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 26/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Prezentace o.s. Naděje

17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 23.1.2013

17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Informace odboru bytů a privatizace

17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Vyhlášení grantů na rok 2013

17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Žádost o pronájem obecního bytu

17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Projekt Singltrek

17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Termíny zasedání sociální a zdravotní komise RMČ na I. pololetí 2014

17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Různé

17/01/2014
Zasedání konané dne 20. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/5/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Program 1. zasedání Komise sportu.

17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 17.12.2012.

17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Návrh na vytvoření pracovní skupiny – cyklodoprava na MČ Praha 5.

17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Projednání žádosti o spolupořadatelství a spolufinancování Odznaku všestrannosti Olympijských vítězů.

17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě