1. Schválení zápisu z 4. KŽP
05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/1/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Příprava konference partnerských měst o životním prostředí
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/5/2014 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení programu 5. KŽP
05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/2/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Pozice KŽP k výkupu pozemků pro park Kavalírka
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Informace o JRD Semmering, park Kavalírka a park Šalamounka
05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/3/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Pozice KŽP k návrhu regulační studie pro Přírodní park Košíře-Motol(Park Vidoule)
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/7/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Informace o stavu skládky EkoMotol a projektu cykloareálu
05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
8. Pozice KŽP k návrhu pro výkup pozemku parku Santoška
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/8/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Příprava konference partnerských měst o životním prostředí
05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/5/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
9. Pozice KŽP k návrhu směny resp. výkupu pozemku pro projekt JRD Semmering
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/9/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Pozice KŽP k projektu Radlické radiály – křižovatka Řeporyjská a ekodukt
05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
10. Informace o stavu skládky EkoMotol a projektu cykloareálu
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/10/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Různé
05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/7/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
11. Pozice KŽP k projektu Radlické radiály – křižovatka Řeporyjská a ekodukt
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/11/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení zápisu z 3. KŽP
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
12. Pozice KŽP ke změně UP Z2440 na pozemcích východně u parku Klamovka
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/12/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení programu 4. KŽP
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/2/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
13. Žádost o likvidaci černé skládky a zajištění kontejneru u křižovatky ul. Kroupova a Nad Kesnerkou
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/13/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Informace po změnách v Radě městské části P5
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/3/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
14. Různé
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/14/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě