4. ZMČ schválila výběr grantů ,,Místo pro život a ekologické programy – pro rok 2014
05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení programu 3. KŽP
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/2/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Vyúčtování grantů v oblasti ,,Místo pro život a ekologické programy“
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/3/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Informace o podaných žádostech o financování ekologických grantů na rok 2014
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Stížnosti občanů na malou informovanost k rekonstrukci Pěších zón na Barrandově
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/5/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Skládka EkoMotol – informace k návrhu projektu cykloareálu a napojení na park Vidoule
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Radlická radiála – podpora ekomostů přes RR na Vidouli
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/7/2014 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
8. Vymezení a regulace vybraných lokalit tzv. Rozvahy k metropolitnímu plánu (MuP)
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/8/2014 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
9. Příprava konference partnerských měst o životním prostředí
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/9/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...
10. Různé – Obnova zeleně podél kostela na nám. 14. října
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/10/2014 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení zápisu z 2. KŽP
13/05/2014
Zasedání konané dne 10. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení programu 2. KŽP 2014
11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Park Sady Na Skalce
11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Podnět proti provozování rekreačního motorismu v chráněném území v parku Šalamounka
11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Údržba zeleně na předzahrádkách domů Barrandov Pražského 602, k.ú. Hlubočepy
11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Podnět k revitalizaci zeleně na dětském hřišti Okrouhlík
11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení zápisu z 1. KŽP z 6.ledna 2014
11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Doplňující stanovisko k výjimečně přípustném funkčním využití v dalších funkčních plochách ÚPn – Obytný soubor Prokopské údolí – souhlas s umístěním slaboproudé přípojky
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
8. Stanovisko KŽP k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
9. Stanovisko KŽP k rozvaze o charakteru území Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/9/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě