1. Různé
20/08/2013
Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 6/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
1. Schválení programu 6. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU
20/08/2013
Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 6/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
2. Schválení zápisu z 5. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU
20/08/2013
Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 6/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
3. Projednání materiálu k předložení do RMČ – účast delegace MČ Praha 5 na festivalu HAND v Trogiru
20/08/2013
Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 6/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – odd. podpory a řízení projektů OSS
20/08/2013
Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 6/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
5. Informace o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst
20/08/2013
Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 6/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
6. Koncepce zahraniční spolupráce MČ Praha 5 a její aktualizace, akce roku 2013, oslovení případných budoucích partnerů
20/08/2013
Zasedání konané dne 13. 5. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 6/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě