5. Různé
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 40/5/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
7. Podnět ve věci údajného pochybení při správě a údržbě majetku – areál Pod Žvahovem
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 36/7/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
7. Různé
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: 0 Různé Kontrolní...
4. Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2013
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/4/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
1. Program
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 41/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
4. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 37/4/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
1. Program
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 39/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
1. Program
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 35/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
1. Program
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
5. Kontrola kvality správy nemovitosti Pod Žvahovem
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/5/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
2. Zápis z 40. zasedání
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 41/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
5. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 37/5/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
2. Zápis
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 39/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
2. Zápis
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 35/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
2. Zápis z 41. zasedání
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
6. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 od 1. 3. 2014 do 27. 3. 2014
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/6/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 41/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
6. Kontrola vyřizování petic za II. pololetí 2013
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 37/6/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 39/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 35/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě