1. Různé
14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/1/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
2. “Klamovka Gardens”, studie
14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/2/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
3. Úprava parkování a zklidnění západní části ulice Křížová
14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/3/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
4. Podněty na změnu ÚPn
14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/4/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
5. Zápis ze zasedání 17. KUR
14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/5/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
6. Program 18.KUR
14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/6/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
7. “Administrativní budova se služebními byty v areálu Ojgar, s.r.o” DUR
14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/7/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
8. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1107 k.ú. Radlice
14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/8/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě