Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana