1. Schválení zápisu 11. zasedání Komise zahraniční a fondů EU
31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/1/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
2. Schválení programu 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU
31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/2/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Oddělení podpory a řízení projektů
31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/3/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
4. Různé
31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/4/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
5. Plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Talent roku 2013
31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/5/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
7. Prominutí penále MČ Praha 13
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/7/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...
8. ZŠ Grafická otevřený dopis
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/8/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...
9. Informace o osobních údajích
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/9/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...
10. Různé
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/10/2012 Předkladatel: RNDr. Miroslav Škaloud Různé Návrh...
1. Schválení zápisu 11. zasedání Komise styku s veřejností a ombusman
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/1/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...
2. Schválení programu 12. zasedání Komise pro styk s veřejností a ombudsman
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/2/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...
3. Kontrola plnění úkolů z 11. zasedání
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/3/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...
4. Stížnost na realitní kancelář
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/4/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...
5. Péče o děti
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/5/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...
6. Stížnost na PČR
03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/6/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě