5. Změna neinvestičního příspěvku pro rok 2013 – snížení pro ZŠ Podbělohorská, navýšení pro FZŠ Drtinova, ZŠ Kořenského, ZŠ Weberova, MŠ Lohniského 851, MŠ Trojdílná.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
8. Komise školská pověřila předsedu, aby kontaktoval radního pro školství, kulturu a sport, pana Michala Šestáka, ohledně žádosti o přezkoumaní rozhodnutí konkurzu ZŠ Chaplinovo náměstí.
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/8/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
6. Informace o I. rozpočtovém řízení mateřských a základních škol MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
4. Informace o situaci na ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí.
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis z 2. zasedání ŠK
04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 3/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
8. Vyúčtování přidělených grantů pro rok 2011 – kap. školství
04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/8/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. Aktuální informace o vybraných základních školách.
04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 7/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů/ek 10 mateřských škol a 7 základních škol zřizovaných MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. Program 9.zasedání školské komise.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
9. Předseda školské komise žádá od odboru školství, kultura a sport naplnění a vývoj MŠ za poslední volební období.
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/9/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
7. Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v roce 2011
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. Informace o situaci na ZŠ Grafická.
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
3. Prázdninový provoz školních družin ZŠ MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 3/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
9. Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele(ky) příspěvkových organizací MČ Praha 5 – 10 mateřských škol a 7 základních škol
04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/9/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
6. Přehled o proběhnuvších konkurzech na ředitele/ředitelky.
04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 7/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
6. Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2012/2013 v Základní škole a mateřské škole Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 zřizované MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis z 8.zasedání školské komise.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. Program 5. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 13. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 5/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
8. Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/8/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
6. Informace o časovém horizontu stěhování ZŠ waldorfská.
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě