4. Schválení plánu zasedání na druhé pololetí
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. 6) Návrh prezentace smluvních firem zajišťujících provoz IT
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Schválení ověřovatele zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 19. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. 3) Jmenování ověřovatelů zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 26. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. 2) Schválení programu 2. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
7. Projednání expertních služeb od Asistenčního centra (AC)
31/08/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. Schválení zápisu z 9. zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. 6) Různé
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. Schválení programu 13. zasedání
31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. Stanovisko KIT k odkupu PC sestav od společnosti XANADU + výměna úřednických počítačů
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
7. 7) Možnosti zveřejňování smluv zpracovávaných v ÚMČ Praha 5
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. Řešení on-line přenosu ze zasedání ZMČ Praha 5
31/08/2016
Zasedání konané dne 19. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. 5) Posouzení firmy R – Info s.r.o.
31/08/2016
Zasedání konané dne 26. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. 3) Schválení statusu KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
8. Informace o fotobance a jiné serverové technologie
31/08/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/8/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. Schválení programu 10. zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. 1) Schválení programu 5. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 14. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Schválení ověřovatele zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. Stanovisko KIT k nabídce software “Proxio” společnosti Marbes
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
8. 8) Různé
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/8/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě