2. Schválení programu 15. Zasedání
31/08/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. Schválení programu 11. zasedání
31/08/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. 1) Schválení programu 6. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. Konkretizace plnění smlouvy “Expertní služby” od společnosti Asistenční centrum
31/08/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
7. Schválení Zprávy o činnosti KIT za I. pololetí 2015
31/08/2016
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. 2) Schválení zápisu 3. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
8. MS Office vs. LibreOffice
31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/8/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. 4) Posouzení firmy Datacentrum systems&consulting a.s.
31/08/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. 5) Návrh prezentace stávajících smluvních firem zajišťujících provoz v oboru IT na zasedání komise.
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Schválení ověřovatele zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Jmenování ověřovatele zápisu:
31/08/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. 2) Schválení zápisu 5. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. Termíny IT komise na I. pololetí 2016
31/08/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. Schválení zápisu ze 7. zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. 3) Schválení návrhu ověřovatele zápisu
31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
9. Různé
31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/9/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. 5) Různé
31/08/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. 6) Návrh požadavku na vytvoření komplexního monitoringu systémů ICT ÚMČ Praha 5
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. Příprava výběrového řízení (VŘ) pro audiovizuální záznam ZMČ
31/08/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. Technická specifikace hw k zadávací dokumentaci VŘ na nákup PC
31/08/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě