2. Schválení zápisu 3. zasedání Komise stavební (1. mimořádné zasedání)
20/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/2/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
3. Schválení zápisu 4. zasedání Komise stavební
20/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/3/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
4. Schválení programu 5. zasedání Komise stavební
20/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/4/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
5. “Viladomy v ul. Lučištníků, Praha 5, k. ú. Radlice”
20/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/5/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
6. “Rekonstrukce objektu Holečkova 431/19, Praha 5”
20/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/6/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
7. Záměr společnosti Janáčkovo 41, s. r. o. vybudovat podzemní garáže v lokalitě Janáčkovo nábřeží, Praha 5 – Smíchov
20/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/7/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
1. Schválení zápisu 2. zasedání Komise stavební
20/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/1/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
1. Schválení programu 5. zasedání bytové komise
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/1/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...
2. Schválení zápisu z 4. zasedání bytové komise konaného dne 26.3.2015
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/2/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...
3. Opakované žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/3/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...
4. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/4/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...
5. Opakovaná žádost o zřízení společného nájmu bytu
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/5/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...
6. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/6/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...
7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/7/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...
8. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/8/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...
9. Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/9/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...
10. Návrh na poskytnutí slev z nájemného
15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/10/2015 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě