1. 1) Schválení programu 3. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
2. 2) Schválení zápisu 2. Zasedání KIT
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
3. Schválení plánu zasedání na první půlrok roku 2015
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
4. 4) Doporučení hlasování per-rolam do jednacího řádu komisí
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
5. 5) Návrh prezentace stávajících smluvních firem zajišťujících provoz v oboru IT na zasedání komise.
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
6. 6) Návrh požadavku na vytvoření komplexního monitoringu systémů ICT ÚMČ Praha 5
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
7. 7) Diskuse k možnostem systému zveřejňování smluv zpracovaných ÚMČ Praha 5 – doporučení.
31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...
1. Schválení programu 1. mimořádného zasedání KS
05/03/2015
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 3/1/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
2. Administrativní budova Košířská brána – prezentace
05/03/2015
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 3/2/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
3. Obytný soubor Prokopské údolí
05/03/2015
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 3/3/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
4. Vyjádření ke stavbě “Bytový dům Radlická”
05/03/2015
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 3/4/2015 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě