3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.07.2015 – 30.09.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Kontrola údržby vybraných veřejných prostranství

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/7/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Kontrola veřejné zakázky Revitalizace parku Na Skalce

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/7/2015 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

5. Kontrola smlouvy o provozování trhů

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

8. Podnět ke kontrole výběru uchazeče tří veřejných zakázek

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/8/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

8. Podnět ke kontrole VZ Revitalizace parku Na Skalce

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/8/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 28.07.2015 – 20.09.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

8. Kontrola veřejné zakázky na výběr zhotovitele časopisu Pětka pro vás

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/8/2015 Předkladatel: Trojánek Jan, člen...

6. Prověření stížnosti na nevýhodnou smlouvu se společností Charmar a. s.

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

9. Návrh na provedení kontroly investiční akce “Rekonstrukce objektu ZŠ Nepomucká v ul. Beníškové”

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/9/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

9. Kontrola vybraných veřejných zakázek – časopis Pražská pětka

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/9/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Řešení finančních vztahů mezi TCP a MČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 3. zasedání KV ZMČ

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

9. Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/9/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/7/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

10. Kontrola prodeje pozemků Nad Hliníkem společnosti LALASA

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/10/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

10. Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/10/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Kontrola webových stránek a intranetu MČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě