6. Dopravní situace v ul. Drtinova (výstup z komise školské)

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Informace o výstavním plánu v altánu Klamovka

20/01/2014
Zasedání konané dne 7. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Petice občanů z oblasti Šmukýřka – Cibulka

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Pamětní deska věnovaná pracovníkům Masarykovy ligy proti tuberkulóze a jejich rodinám

20/01/2014
Zasedání konané dne 7. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

8. Různé

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Informace o dokončené renovaci pomníku obětem I. a II. svět. války v Klukovicích

20/01/2014
Zasedání konané dne 7. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Různé (informace ze SHS ČMS, historické fotografie s tématem Prahy 5, výstava v Budapešti, Talent Prahy 5, stav památek)

20/01/2014
Zasedání konané dne 7. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Návštěva v Domě sociálních služeb na adrese Na Neklance 15, Praha 5

17/01/2014
Zasedání konané dne 8. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Schválení programu 1. zasedání Komise etnické dne 9. 1. 2014

16/01/2014
Zasedání konané dne 9. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Schválení zápisu 10. zasedání Komise etnické ze dne 5. 12. 2013

16/01/2014
Zasedání konané dne 9. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Představení Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců

16/01/2014
Zasedání konané dne 9. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Různé

16/01/2014
Zasedání konané dne 9. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Informace odboru bytů a privatizace

15/01/2014
Zasedání konané dne 22. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Informace OBP o nabídkách bytů

15/01/2014
Zasedání konané dne 22. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Ostatní záležitosti

15/01/2014
Zasedání konané dne 22. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

09/01/2014
Zasedání konané dne 16. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

09/01/2014
Zasedání konané dne 16. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

09/01/2014
Zasedání konané dne 16. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu

09/01/2014
Zasedání konané dne 16. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádost o pronájem obecního bytu

09/01/2014
Zasedání konané dne 16. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě