3. Neuplatnění zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5 o inflaci za rok 2013 ve výši 1,4 %

23/01/2014
Zasedání konané dne 30. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Návrh na pronájem bytu

23/01/2014
Zasedání konané dne 30. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádost o slevu z nájmu bytu

23/01/2014
Zasedání konané dne 30. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádost o prominutí hrazení kauce

23/01/2014
Zasedání konané dne 30. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádost o prominutí hrazení nájemného

23/01/2014
Zasedání konané dne 30. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Návrh na pronájem čtyř uvolněných bytů

23/01/2014
Zasedání konané dne 30. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/8/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2013

22/01/2014
Zasedání konané dne 14. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Pronájem garáže na pozemku parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice v objektu v ul. Na Hutmance na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ ze dne 3.12.2013

22/01/2014
Zasedání konané dne 14. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Žádost o provedení rekonstrukce nebytového prostoru v přízemí domu Štefánikova 249/28, Praha 5

22/01/2014
Zasedání konané dne 14. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Žádost o změnu označení nájemce prostor sloužících podnikání v domě Štefánikova 259/51, Praha 5

22/01/2014
Zasedání konané dne 14. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytových prostor podnikatelům podnikajících v nemovitostech ve vlastnictví MČ Praha 5

22/01/2014
Zasedání konané dne 14. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy firmy RENGL s.r.o. – vyjmutí pozemku parc.č. 1992/27, k.ú. Košíře

22/01/2014
Zasedání konané dne 14. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 15. zasedání KoD v roce 2013

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 1. zasedání KoD v roce 2014

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Dopravní značení u ZŠ Podbělohorská

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Návrh programu 1. zasedání komise kulturní v r. 2014

20/01/2014
Zasedání konané dne 7. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Dopravní situace v ul. Nad Laurovou

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu z 12. zasedání komise kulturní v r. 2013

20/01/2014
Zasedání konané dne 7. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Informace o vývoji řešení žádosti MČ P5 – vyhrazený jízdní pruh v ul. Radlické

20/01/2014
Zasedání konané dne 15. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Informace o novoročním koncertu v kostele sv. Václava na Smíchově

20/01/2014
Zasedání konané dne 7. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě