4. Schválení zápisu z 11. KŽP 2013

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

5. Schválení programu 1. KŽP 2014

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

6. Návrh a schválení termínů konání KŽP na 1. pol. 2014

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

7. Doplňující stanovisko k výjimečně přípustném funkčním využití v dalších funkčních plochách ÚPn – Obytný soubor Prokopské údolí – souhlas s umístěním slaboproudé přípojky

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

8. Stanovisko KŽP k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

9. Stanovisko KŽP k rozvaze o charakteru území Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/9/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

4. Podněty

10/02/2014
Zasedání konané dne 24. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...

5. TVP5

10/02/2014
Zasedání konané dne 24. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva TVP5...

6. Různé

10/02/2014
Zasedání konané dne 24. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/6/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Různé...

2. Schválení programu 2. zasedání Mediální komise

10/02/2014
Zasedání konané dne 24. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

3. Plán Pětky

10/02/2014
Zasedání konané dne 24. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Plán...

1. Sleva ze základního nájemného ve výši 10% pro drobné podnikatele a živnostníky, kteří svou podnikatelskou činnost provozují v nebytových prostorech ve vlastnictví MČ Praha 5

04/02/2014
Zasedání konané dne 28. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v nemovitosti Nádražní 286/20, Praha 5

04/02/2014
Zasedání konané dne 28. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Záměr pronájmu tří volných garáží v objektu řadových garáží v ulici Na Šmukýřce na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře

04/02/2014
Zasedání konané dne 28. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 37/479, k.ú. Smíchov

04/02/2014
Zasedání konané dne 28. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení minulých zápisů

03/02/2014
Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Jiří Vitha, člen zastupitelstva Schválení...

3. Změna časů konání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU městské části Praha 5

03/02/2014
Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Ing. Jiří Vitha, člen zastupitelstva...

4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

03/02/2014
Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Ing. Jiří Vitha, člen zastupitelstva...

5. Informace k soutěži Talent roku

03/02/2014
Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

6. Výstava malíře Prahy 5 v Budapešti

03/02/2014
Zasedání konané dne 13. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě