3. Václav Kučera, ředitel pobočky Člověk v tísni o.p.s. Praha a jeho prezentace výstupů z projektu – Máma chce práci

21/02/2014
Zasedání konané dne 13. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Hlavní témata rozšíření partnerství

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

7. Koncert k 260. výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

8. Různé (informace ze SHS ČMS, téma historických fotografií Prahy 5, zástupce do pracovní skupiny pro revitalizaci osady Buďánka – v jednání, výstava fotografií “Praha 5 očima zastupitelů” v partnerských městech)

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/8/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Návrh programu 2. zasedání komise kulturní v r. 2014

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Program 1. zasedání Komise školské.

19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...

2. Schválení zápisu z 1. zasedání komise kulturní v r. 2014

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Zápis ze 13. zasedání Komise školské.

19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...

3. Žádost KK Poštovka o neinvestiční finanční příspěvek na koncert souboru Bach-Collegium Praha

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Naplnění FKSP příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5.

19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Naplnění...

4. Tvorba výstavního plánu Galerie Portheimka na r. 2015

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Výjezdní zasedání komise školské v druhém pololetí šk. roku 2013/2014.

19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Výjezdní...

5. Informace o podmínkách pro přiznání příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Různé

19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...

6. Návrhy výtvarného umělce pro výstavu v Budapešti

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

10. Přírodní park Košíře – Motol (Vidoule) – stížnost proti prodeji

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/10/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

11. Různé

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/11/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

1. Dne 17.12.2013 byl Radou odvolán na vlastní žádost pan Mgr. Jan Hlaváček a jmenována jako řádná členka KŽP paní Mgr. Radka Havlinová.

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

2. KŽP schvaluje přítomnost na jednání paní RNDr. Marcely Stárkové z Platformy www.zapet.cz.

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

3. Schválení zápisu z 10. KŽP 2013

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě